Kurs umiejętności zawodowych w zawodzie:

 • Kosmetyczka 514207
 • Wizażysta/Stylista - Akademia Kreatora Wizerunku


KOSMETYCZKA 514207

PROGRAM  NAUCZANIA

Kurs umiejętności zawodowych prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji w zawodzie kosmetyczka 514 207.
Kurs umiejętności zawodowych umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w krótszym czasie.
Osoba, która ukończy kurs umiejętności zawodowych i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu).
Każda z części jest odrębną całością i daje możliwość zaliczenia efektów tego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

 • KU1 - Kosmetyka twarzy-Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
 • KU2 - Wizaż i stylizacja - Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy,
 • KU3 - Kosmetyka ciała - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,
 • KU4 - Manicure i pedicure -Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp.

Absolwent, który uzyska zaliczenie, otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych na druku MEN z dnia 11.01.2012r.    (DZ. U. Z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.).

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji:
Liczba godzin w  poszczególnych częściach  nauczania to:

 • KU1 - Kosmetyka twarzy- 60 godz.
 • KU2 - Wizaż i stylizacja – 80 godz.
 • KU3 - Kosmetyka ciała – 70 godz.
 • KU4 - Manicure i pedicure – 95 godz.

Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych,  w przypadku kształcenia w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, jest równa ilorazowi liczby godzin kształcenia przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji.
Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej zajęcia /2 dni w tygodniu/ i trwają od 4-6 tygodni. W formie zaocznej /co drugi weekend przez 2 dni/ i trwają od 2-3 miesięcy.
Wymagania wstępne dla uczestników kursów umiejętności zawodowych.
Uczestnikiem kursu może zostać osoba dorosła pragnąca nabyć nowe umiejętności lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Od kandydata nie jest wymagane wykształcenie szkoły średniej. Oferta jest przeznaczona także do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Plan nauczania
Każda część kursu umiejętności zawodowych składa się z części teoretycznej i praktycznej.
KU1 - Kosmetyka twarzy- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie kursantów z zabiegami stosowanymi w kosmetyce twarzy. Część praktyczna ma na celu opanowanie umiejętności wykonywania wszystkich zabiegów stosowanych w gabinecie kosmetycznym wykonywanych na twarzy, szyi i dekolcie.
KU2 - Wizaż i stylizacja - Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie kursantów z technikami makijażu oraz stylizacją sylwetki. Część praktyczna ma na celu opanowanie umiejętności wykonywania wszystkich rodzajów makijażu.
KU3 - Kosmetyka ciała - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie kursantów z zabiegami stosowanymi w odnowie biologicznej. Część praktyczna ma na celu opanowanie umiejętności wykonywania wszystkich zabiegów pielęgnacji ciała stosowanych w gabinecie kosmetycznym.
KU4 - Manicure i pedicure
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp.

Część teoretyczna ma na celu zapoznanie kursantów z zabiegami stosowanymi w pielęgnacji dłoni i stóp. Część praktyczna ma na celu opanowanie umiejętności wykonywania wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp stosowanych w gabinecie kosmetycznym.

KU1 - Kosmetyka twarzy- 60 godz.
Zajęcia teoretyczne: 10 godz.
Pracownia: 50 godz.

KU2 - Wizaż i stylizacja – 80 godz.
Zajęcia teoretyczne: 10 godz.
Pracownia: 70 godz.

KU3 - Kosmetyka ciała – 70 godz.
Zajęcia teoretyczne: 10 godz.
Pracownia: 60 godz.

KU4 - Manicure i pedicure – 95 godz.
Zajęcia teoretyczne: 15 godz.
Pracownia: 80 godz.

Sposób i forma zaliczenia
Kurs po zakończeniu nauczania każdej umiejętności zawodowej kończy się:

 • egzaminem pisemnym w formie testu wielokrotnego wyboru i
 • egzaminem praktycznym z zakresu programowego każdej z umiejętności zawodowej.TERMINY KURSÓW WEEKENDOWYCH I WIECZOROWYCH.

NOWOŚĆ!!!

KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH (KUZ)

 

KU1 - Kosmetyka twarzy

 

 

60 godz.

04.02.2013 – 06.03.2013 w tygodniu /poniedziałek, środa/

09.03.2013 - 12.05.2013 weekendowe

KU2 - Wizaż i stylizacja

80 godz.

05.02.2013 – 07.03.2013 w tygodniu /wtorek, czwartek/

09.03.2013 - 12.05.2013 weekendowe

 

KU3 - Kosmetyka ciała

 

 

70 godz.

12.03.2013 – 16.04.2013 w tygodniu /poniedziałek, środa/

16.03.2013 - 19.05.2013 weekendowe

 

KU4 - Manicure i pedicure

 

95 godz.

11.03.2013 – 15.04.2013 w tygodniu /wtorek, czwartek/

16.03.2013 - 19.05.2013 weekendoweCENNIK

NOWOŚĆ!!!

KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH (KUZ)

KU1 - Kosmetyka twarzy

 

 

 

60 godz.

- wpisowe: 150,00 zł (bezzwrotne
w przypadku rezygnacji)
- wyprawka: 350,00 zł (strój, narzędzia i bielizna zabiegowa);

- czesne: 1800 zł

 

KU2 - Wizaż i stylizacja

 

80 godz.

- wpisowe: 150,00 zł (bezzwrotne
w przypadku rezygnacji)
- wyprawka: 350,00 zł (strój, narzędzia i bielizna zabiegowa);

- czesne: 1800 zł

KU3 - Kosmetyka ciała

 

 

 

70 godz.

- wpisowe: 150,00 zł (bezzwrotne
w przypadku rezygnacji)
- wyprawka: 350,00 zł (strój, narzędzia i bielizna zabiegowa);

- czesne: 1800 zł

 

 

 

KU4 - Manicure i pedicure

 

 

 

95 godz.

- wpisowe: 150,00 zł (bezzwrotne
w przypadku rezygnacji)
- wyprawka: 350,00 zł (strój, narzędzia i bielizna zabiegowa);

- czesne: 1800 zł


KURS STYLIZACJI I WIZAŻU
AKADEMIA KREATORA WIZERUNKU

PROGRAM NAUCZANIA

 

Kurs umiejętności zawodowych w zawodzie wizażysty/stylisty dla dorosłych. Zajęcia są prowadzone w formie zaocznej,w cyklu nie dłuższym niż 1 rok/dwa semestry, którego ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu wizażysta/stylista - kreator wizerunku i skutkuje zdobyciem dyplomu kreatora wizerunku. Do szkoły przyjmowane są osoby z udokumentowanym wykształceniem średnim.

 

Cykl nauczania

1 rok - 2 semestry. Liczba godzin kształcenia w całym cyklu nauki to 276 godzin, w tym 222 godziny zajęć praktycznych i 54 godziny zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie przez 2 dni.

 

Wymagania wstępne

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba dorosła pragnąca nabyć nowe lub uzupełnić dotychczasowe umiejętności /kwalifikacje zawodowe.

 

Podstawy prawne wykonywania zawodu

-Ustawa o kosmetykach z dnia 30.03.2001 r. (Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 473).
-Ustawa o chorobach zakaźnych z dnia 6.09.2001 r. (Dziennik Ustaw Nr 126, poz.1384).
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Cele kształcenia w zawodzie

 

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent kształcenia jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry.
2) Przeprowadzenie analizy kolorystycznego typu urody klientki, rodzaju cery w celu wykonania odpowiedniego makijażu.
3) Korygowanie niedoskonałości urody i sylwetki.
4) Dobieranie stroju, dodatków, fryzury, makijażu do sylwetki klienta i okazji: pokazu mody, sesji zdjęciowej, spotkania wyborczego czy biznesowego
5) Wykonywanie makijażu na potrzeby sesji zdjęciowych i pokazów.
6) Wykonywanie charakteryzacji aktorów na planach zdjęciowych i teatralnych.
7) Przygotowywanie modelek do sesji zdjęciowych i pokazów mody: wybór plenerów i wnętrz oraz akcesoriów odpowiednich do rodzaju prezentacji.
8) Planowanie wyglądu klientki.
9) Doradztwo z zakresu stylu i kolorystyki ubierania się, makijażu, prezentacji siebie.
10)Współpraca z projektantami mody, fotografami lub operatorami filmowymi w przypadku prezentowania klienta
w środkach masowego przekazu.
11)Doradztwo i publikowanie na łamach prasy porad z zakresu wizażu i stylizacji.
12)Organizowanie stanowiska pracy wizażystki/stylistki.
13)Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem salonu.
14)Ocenianie poprawności i estetyki wykonanej usługi.

Szkolny plan nauczania / kształcenie przedmiotowe /

Kurs umiejętności zawodowych dla dorosłych - /kształcenie zaoczne/

Zawód: Wizażystka/stylistka - symbol 514208

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

1-roczny okres nauczania

 

Przedmioty nauczania z wymiarem godzinowym
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Jednostki przedmiotowe I SEM II SEM Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Liczba godzin w okresie nauczania
1 Stylizacja sylwetki i ubioru Stylizacja i analiza kolorystyczna 10   2 8 40
Kreacja wizerunku 10   2 8
Podstawy projektowania ubioru   10 2 8
Współczesne zagadnienia mody   10 2 8
2 Elementy charakteryzacji i body painting Charakteryzacja podstawy 16 16 4 28 40
Face painting   8   8
3 Rysunek projektowy Rysunek projektowy 16   4 12 16
4 Historia mody i ubioru Historia mody i ubioru 14   10 4 14
5 Wizaż Stopień podstawowy 15   2 13 50
Stopień średnio zaawansowany 15   2 13
Makijaż fantazyjny i wybiegowy   10   10
Makijaż epokowy   10   10
6 Stylizacja fryzur Upięcia fantazyjne 20     20 20
7 Stylizacja paznokci Manicure,stylizacja żelowa i akrylowa 6 24 2 28 30
8 Warsztaty fotograficzne Podstawy fotografowania,sesje fotograficzne 22 14 18 18 36
9 Trening interpersonalny wykłady i ćwiczenia   20 4 16 20
10 Konsultacje do sesji   4 6   10 10
Łączna liczba godzin 148 128 54 222 276
Łączny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych         276

Egzamin dyplomowy na kursie odbywa się pod koniec II-go semestru nauki.

Absolwent, który uzyska zaliczenie, otrzymuje certyfikat ukończenia Kursu Umiejętności Zawodowych w zawodzie wizażysta/stylista - Kreator Wizerunku oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN z dnia 11.01.2012r.
(DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.).

Absolwent, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu może być zwolniony z zajęć dydaktycznych dotyczących wybranej specjalizacji na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla Technika Usług Kosmetycznych.

Opis efektów kształcenia

 

Wizażysta/stylista zna nowoczesne trendy mody, posiada wiadomości z historii sztuki, zna style, ubrania, makijaże z różnych kultur i epok. Dzięki tej wiedzy świadomie bawi się formami, konwencjami czy zestawieniami. Cechuje go także znajomość fryzjerstwa, charakteryzacji i sztuki wykonywania makijażu. Zdolności plastyczne i dobry gust, pozwalają mu odpowiednio łączyć formy i kolory. Ideą pracy stylisty jest upiększanie, dobór pasującej palety odcieni kolorów, wzorów, zestawień i dodatków.

Efekty kształcenia w zawodzie wizażysta/stylista

 

1. Planuje czynności związane z wykonaniem usługi

1.1. sporządza plan działania;

1.2. sporządza wykaz odpowiednich kosmetyków, przyborów oraz narzędzi pracy;

1.3. wykonuje pomocnicze projekty pracy.

2. Organizuje stanowisko pracy:

2.1. organizuje odpowiednie stanowisko pracy : pomieszczenie, światło, wyposażenie i jego rozmieszczenie, kosmetyki, narzędzia pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

2.2. sprawdza stan czystości i ważności wykorzystywanych produktów

2.3. przygotowuje nakrycia ochronne oraz środki czystości do wykonania usługi (peleryna, puszki kosmetyczne, gąbki, waciki itp.);

2.4. zachowuje estetykę pracy i dbałość o higienę.

3. Wykonuje usługę z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i posiada umiejętności objęte tematami:

3.1. Omawia rodzaje cery i przygotowuje skórę do wykonania makijażu korekcyjnego.

3.1.1. wykonuje demakijażu twarzy;

3.1.2. omawia rodzaje cery i jej zmian kolorystycznych;

3.1.3. omawia korektory i sposoby ich wykorzystania;

3.1.4. wykonuje korektę kolorystyczną twarzy za pomocą korektorów.

3.2. Omawia kształt twarzy oraz wykonanie modelowania twarzy z zastosowaniem„ światło –cieni”;

3.2.1. omawia kształt twarzy ze zwróceniem uwagi na jej trójwymiarowe cechy;

3.2.2. określa punkty światła i cieni na twarzy;

3.2.3. określa sposoby modelowania twarzy;

3.2.4. wykonuje profesjonalnie modelowanie twarzy (korektę kształtu twarzy ) z wykorzystaniem korektorów

3.3. Omawia i wykonuje korektę poszczególnych elementów twarzy;

3.3.1. omawia poszczególne elementy twarzy (brwi, oczy, nos, usta kości policzkowe) z określeniem ich prawidłowości w/g klasycznego kanonu;

3.3.2. określa nieprawidłowości związanych z poszczególnymi elementami twarzy;

3.3.3. wykonuje profesjonalną korektę poszczególnych elementów twarzy.

3.4. Wykonuje profesjonalny makijaż ślubny, wieczorowy i dzienny z zaproponowaniem odpowiedniej stylizacji głowy i sylwetki do typu urody klientki;

3.4.1. omawia cechy procesjonalnego makijażu ślubnego, wieczorowego i dziennego wraz ze stylizacją sylwetki klientki;

3.4.2. określa typ urody modelki (z zastosowaniem chust do analizy kolorystycznej lub karnetów kolorystycznych) oraz jej typ osobowości;

3.4.3. wykonuje profesjonalny makijaż ślubny, wieczorowy i dzienny wraz ze stylizacją sylwetki z uwzględnieniem prawidłowej kolejności wykonania poszczególnych czynności oraz wcześniej omawianych cech klientki;

3.4.4. proponuje sposobu uczesania klientki w odpowiedniej stylizacji.

3.5. Wykonuje makijaż i stylizację sylwetki kobiety dojrzałej odpowiednio do typu urody;

3.5.1. omawia cechy makijażu kobiety dojrzałej

3.5.2. omawia typ osobowości i typu urody;

3.5.3. wykonuje profesjonalny makijaż kobiety dojrzałej.

3.5.4. proponuje i wykonuje rodzaj uczesania klientki.

3.5.5. proponuje sposobu ubierania się klientki tuszujące mankamenty jej sylwetki, z uwzględnieniem jej typu urody i sprzyjających barw.

3.6. Wykonuje makijaże i stylizacje do sesji zdjęciowych zgodnie z założeniami klienta.

3.6.1. omawia cechy charakterystyczne danej stylizacji.

3.6.2. proponuje dobór określonych elementów garderoby, akcesoriów i dodatków stosownych do stylizacji

3.6.3. proponuje i wykonuje rodzaj uczesania odpowiedni do stylizacji

3.6.4. wykonuje odpowiedni makijaż dostosowany do stylizacji

 

3.7. Wykonuje podstawowe elementy charakteryzacji i body paintingu

3.7.1. omawia elementy charakterystyczne danej charakteryzacji

3.7.2. wykonuje wszystkie elementy składające się na określony efekt charakteryzatorski

3.7.3. planuje, projektuje i wykonuje face i body painting.

 

3.8. Wykonuje makijaż inspirowany i fantazyjny twarzy i ciała.

3.8.1. omawia elementy charakterystyczne makijażu inspirowanego i fantazyjnego

3.8.2. wykonuje makijaże z zachowaniem odpowiedniej kolejności

3.8.3. stosuje elementy dekoracyjne: cekiny, pióra, cyrkonie do makijażu twarzy i ciała

3.8.4. przykleja sztuczne rzęsy i kępki.

 

Sposób i forma zaliczenia.

 

1. Na zakończenie nauki na kursie Stylizacji i Wizażu – Kreator Wizerunku przeprowadza się egzamin dyplomowy.

2. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie:

 

Średniej z ocen semestralnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Oceny z portfolio (portfolio jest prezentowane przez ucznia na egzaminie końcowym).

Oceny z pracy dyplomowej (słuchacz prezentuje sesję zdjęciową na zadany wcześniej temat, do której przygotował projekt pracy dyplomowej, makijaż oraz stylizację całościową).

Ocena z egzaminu końcowego to średnia z tych 3 ww. ocen.

 

 

3. Kurs kończy słuchacz, który:

 

Ze wszystkich obowiązkowych zajęć uzyskał oceny wyższe niż niedostateczna.

Uczęszczał na obowiązkowe zajęcia, z których nie ustala się ocen.

Zdał egzamin dyplomowy na ocenę pozytywną.CENNIK AKADEMIA KREATORA WIZERUNKU

KURS STYLIZACJI I WIZAŻU

Kurs Akademia Kreatora Wizerunku

10 miesięcy

- wpisowe: 300,00zł (bezzwrotne w przypadku rezygnacji)
- wyprawka:350,00zł
/pędzle, akcesoria/

- czesne 10 miesięcy: 5500złTERMINY

Nazwa kursu

Czas trwania

I semestr

II semestr

Kurs Akademia Kreatora Wizerunku

10 miesięcy

 

23.02.2013 - 14.07.2013

 

21.09.2013 - 26.01.2014

 

Tagged Under

Simon Trichology

Zaawansowane Technologie Pielęgnacji Skóry Głowy i Włosów

kup teraz

Preparaty trychologiczne

Cała gama rzeczywiście skutecznych preparatów na wszystkie schorzenia związane z włosami i skórą głowy

dowiedz się więcej

Aparatura specjalistyczna

do gabinetów trychologicznych, kosmetycznych i medycyny estetycznej.

dowiedz się więcej